Rotonde zonder voorrangsborden.

Punten van discussie.
Erasmusje
Berichten: 39
Lid geworden op: 21 mar 2017, 16:53

Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Erasmusje » 02 sep 2017, 18:50

Vandaag kwam ik voorbij een rotonde waar werken blijkbaar nog niet helemaal voltooid zijn.
Op de rotonde was het ronde bord (D5) zichtbaar dat aangaf dat het wel degelijk om een rotonde ging, maar op de weg vanwaar ik de rotonde opreed stond geen voorrangsbord (B1), noch een STOP-bord (B5) en ook geen haaientanden of stoplijn op het wegdek.
Als er hier dan een aanrijding zou plaatsvinden , wie zou er dan in fout zijn?
Ik vind dat de wegbeheerder aansprakelijk moet gesteld worden!

Jozef
Medewerker
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 mar 2005, 12:02
Locatie: Schönau am Königssee (D)

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Jozef » 02 sep 2017, 19:19

Artikel 2.39. "Rotonde" : weg waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland en gesignaleerd met verkeersborden D5 en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 of B5.
Met andere woorden: als er ook maar aan één toegangsweg geen verkeersbord B1 of B5 staat, is het geen rotonde, en geldt er bijgevolg de voorrang van rechts.

Het probleem is dat je natuurlijk maar kunt weten dat er zo een bord ontbreekt als je vanuit die weg er naartoe rijdt.

Ik zou daarom bij het oprijden van een dergelijke rotonde verzaken aan mijn voorrang van rechts, in het besef dat de kans groot is dat bestuurders die rond het middeneiland aan het rijden zijn, niet konden weten dat het geen rotonde is. Er wordt immers niet verwacht dat je, vooraleer een rotonde op te rijden, eerst uitstapt en naar elke toegangsweg gaat kijken om te zien of daar wel een verkeersbord B1 of B5 staat.

Erasmusje
Berichten: 39
Lid geworden op: 21 mar 2017, 16:53

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Erasmusje » 02 sep 2017, 21:24

Dag Jozef,
Ik volg je redenering helemaal, vooral waar je dit zegt:
Ik zou daarom bij het oprijden van een dergelijke rotonde verzaken aan mijn voorrang van rechts, in het besef dat de kans groot is dat bestuurders die rond het middeneiland aan het rijden zijn, niet konden weten dat het geen rotonde is.
Mijn vraag was dan ook niet wie er hier voorrang heeft of wat ik hier moet doen. Dat lijkt me vrij evident: voorzichtig zijn en ongevallen vermijden.
Ben je het er mee eens dat de wegbeheerder hier wel degelijk een fout begaat? Het lijkt me toch fout, of extreem ongebruikelijk, om een bord D5 te plaatsen zonder bord B1 of B5 op alle wegen die op die rotonde aansluiten?

Zou je ook niet verwachten dat een rechter die een uitspraak moet doen over een aanrijding op die plek de wegbeheerder verantwoordelijk stelt?
Dit was de plek. De haaientanden en de omgekeerde driehoek ontbreken nu. Bord D5 is er wel, maar ik meen me te herinneren dat er op dit moment ook geen fietspad op de rotonde was aangebracht.

DWB
Berichten: 31
Lid geworden op: 28 aug 2017, 18:34

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door DWB » 02 sep 2017, 21:29

Naar de letter van de wet zou dat dan inderdaad geen rotonde zijn en gelden dan de gewone voorrangsregels. Wat de rechter zou oordelen is evenwel erg moeilijk te zeggen (ik ken geen rechtspraak over dit onderwerp). Als hij de wegcode niet zo letterlijk zou volgen kun je altijd in hoger beroep of in cassatie gaan.

Jozef
Medewerker
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 mar 2005, 12:02
Locatie: Schönau am Königssee (D)

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Jozef » 03 sep 2017, 00:06

Erasmusje schreef:
02 sep 2017, 21:24
Zou je ook niet verwachten dat een rechter die een uitspraak moet doen over een aanrijding op die plek de wegbeheerder verantwoordelijk stelt?
Naar mijn gevoel was de eerste die hier voor problemen gezorgd heeft de koning. Hij heeft immers een koninklijk besluit ondertekend waarin onder meer de aanwezigheid van een verkeerbord B1 of B5 vereist wordt om een weg als een rotonde te beschouwen. Dat bord B1 of B5 is overbodig, want artikel 12.3.1 van de wegcode bepaalt reeds
Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt.
[...]
De wegbeheerder heeft hier inderdaad gedaan wat wegbeheerders geregeld doen: er met zijn klak naar gesmeten.

De rechter kan twee wegen bewandelen:
  • Hij kan ervan uitgaan dat de bestuurder die van rechts kwam, voorrang had omdat er ter plaatse geen rotonde was, en de bestuurder die dacht dat hij op een rotonde reed en voorrang had, aansprakelijk stellen voor het ongeval.
  • Hij kan uitgaan van het algemeen rechtsprincipe dat niemand tot het onmogelijke gehouden is. In dit geval werd de bestuurder die meende op een rotonde te rijden, door de nalatigheid van de wegbeheerder in zijn normale verwachtingen verschalkt, aangezien hij daardoor niet kon weten dat het geen rotonde was, en bijgevolg ook niet dat hij voorrang van rechts moest verlenen. In dit geval zou hij de wegbeheerder aansprakelijk dienen te stellen.
De tweede optie lijkt mij het meest aangewezen, maar zeker ben je nooit: rechters maken soms rare gedachtenkronkels.

Dit is een voorbeeld van een situatie waarbij je er belang bij hebt een rechtsbijstandsverzekering te hebben.

Neem deze evenwel niet bij de verzekeraar van de auto. Stel dat de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is. De verzekeraar hoopt dan dat de partij die de meeste schade geleden heeft, aansprakelijk gesteld wordt, zodat ze slechts de partij met de minste schade moet vergoeden. En ze zal de advocaat van haar rechtsbijstandsverzekering dan ook opdracht geven om te proberen ervoor te zorgen dat de partij die de meeste schade geleden heeft, aansprakelijk gesteld wordt.
De haaientanden en de omgekeerde driehoek ontbreken nu.
De haaietanden zijn niet verplicht en hebben zonder bijbehorend verkeersbord geen waarde.

de rijprof
Medewerker
Berichten: 7411
Lid geworden op: 01 jul 2008, 00:24
Contacteer:

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door de rijprof » 03 sep 2017, 22:51

Het Bord D5, verplicht rondgaand verkeer zegt niets over de voorrang Afbeelding.
Indien aan de toegangswegen geen verkeersborden staan waarbij je voorrang moet verlenen B1 Afbeelding of B5 Afbeeldingis dit volgens mij een rond plein met middeneiland waar voorrang van rechts geldt.
Wat rechters gaan uitspreken na een ongeval is niet te voorspellen.
Héél voorzichtig zijn, is de boodschap.
http://www.derijprof.be - Zoekend kijken, doet je veiliger en vlotter rijden

Jozef
Medewerker
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 mar 2005, 12:02
Locatie: Schönau am Königssee (D)

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Jozef » 04 sep 2017, 10:28

de rijprof schreef:
03 sep 2017, 22:51
Het Bord D5, verplicht rondgaand verkeer zegt niets over de voorrang Afbeelding.
Indien aan de toegangswegen geen verkeersborden staan waarbij je voorrang moet verlenen B1 Afbeelding of B5 Afbeeldingis dit volgens mij een rond plein met middeneiland waar voorrang van rechts geldt.
Inderdaad. Maar het probleem is wanneer er slechts aan één toegangsweg geen verkeersbord B1 of B5 staat. Alleen de bestuurders die uit die weg komen, weten dat het daardoor geen rotonde is en er bijgevolg voorrang van rechts geldt. De bestuurders die uit een andere weg komen waar wel een verkeersbord B1 of B5 staat, denken daardoor dat het een rotonde is en er geen voorrang van rechts geldt.

Erasmusje
Berichten: 39
Lid geworden op: 21 mar 2017, 16:53

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Erasmusje » 06 sep 2017, 08:45

Jozef schreef:Maar het probleem is wanneer er slechts aan één toegangsweg geen verkeersbord B1 of B5 staat. Alleen de bestuurders die uit die weg komen, weten dat het daardoor geen rotonde is en er bijgevolg voorrang van rechts geldt. De bestuurders die uit een andere weg komen waar wel een verkeersbord B1 of B5 staat, denken daardoor dat het een rotonde is en er geen voorrang van rechts geldt.
Tja, dat is inderdaad het probleem dat zich voordeed aan de rotonde in kwestie. Wat de ene of de andere rechter zou beslissen in zo'n situatie is misschien onzeker, maar ik vind dat de wegbeheerder daar een kemel van formaat begaat. :(
Jozef schreef:De haaietanden zijn niet verplicht en hebben zonder bijbehorend verkeersbord geen waarde.
Tja, dat lijkt mij ook het meest logische, maar dat lijkt me in sommige gevallen ook voor interpretatie van een rechter vatbaar.

Op dit kruispunt golden vroeger de gewone voorrangsregels. Op een dag werden er aan het einde van dit straatje haaientanden geschilderd. Pas een tweetal maanden later werden de bijhorende voorrangsborden aan het kruispuntje geplaatst. In de tussentijd zagen chauffeurs op de "voorrangsweg" dat er haaientanden stonden aan het einde van de zijweg.
Over haaientanden zegt de wegcode het volgende:
Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1.
Door deze definitie, vind ik dat een chauffeur op de hoofdweg die aan het einde van een zijweg haaientanden ziet, mag veronderstellen dat er ook een bord B1 in de zijweg geplaatst is en dat hij dus zelf voorrang heeft. Volgens mijn interpretatie van de wegcode moeten haaientanden immers steeds geplaatst worden in combinatie met het bord B1.
Wat een rechter ook zou beslissen, mij is het duidelijk dat een wegbeheerder een fout maakt door eerst haaientanden te schilderen en pas later de voorrangsborden te plaatsen. (Schept alleen maar onduidelijkheid en dus gevaar) De omgekeerde volgorde is minder gevaarlijk. (Alhoewel: ik zou hopen dat eerst de omgekeerde driehoeken of stop-borden worden geplaatst en pas daarna de borden die voorrang verlenen op de voorrangsweg! :shock: )

Jozef
Medewerker
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 mar 2005, 12:02
Locatie: Schönau am Königssee (D)

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Jozef » 06 sep 2017, 20:14

Erasmusje schreef:
06 sep 2017, 08:45
Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1.
Door deze definitie, vind ik dat een chauffeur op de hoofdweg die aan het einde van een zijweg haaientanden ziet, mag veronderstellen dat er ook een bord B1 in de zijweg geplaatst is en dat hij dus zelf voorrang heeft.
Neen, dat mag die chauffeur niet.

En zelfs al zou er wél een verkeersbord B1 staan, dan gelden dat bord en die haaietanden enkel voor de bestuurders naar wie ze gericht zijn. Als er op wat jij de hoofdweg noemt (een begrip dat al sinds 1960, toen de voorrang van rechts ingevoerd werd, niet meer bestaat) geen verkeersbord B9 of B15 staat, dan geldt voor de bestuurders welke die weg volgen de voorrang van rechts. Beide bestuurders moeten er dus van uitgaan dat ze elkaar voorrang dienen te verlenen.

Zoals mijn moeder zaliger pleegde te zeggen: "Er heeft zo eens ene 7 jaar staan wachten". Als ik haar dan vroeg wat er na die 7 jaar gebeurd was, zei ze: "Dan is zijn broer hem komen aflossen".

De bestuurders kunnen nu uitstappen, zich aan elkaar voorstellen, een praatje slaan over het weer, en dan een muntstuk opgooien om af te spreken wie het eerst gaat verder rijden. Maar dat is niet echt bevorderlijk voor een vlot verkeer. De bedoeling van de wegcode was nu juist dat er voor dergelijke situaties al vooraf afspraken zouden bestaan.

de rijprof
Medewerker
Berichten: 7411
Lid geworden op: 01 jul 2008, 00:24
Contacteer:

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door de rijprof » 06 sep 2017, 22:24

Door deze definitie, vind ik dat een chauffeur op de hoofdweg die aan het einde van een zijweg haaientanden ziet, mag veronderstellen dat er ook een bord B1 in de zijweg geplaatst is en dat hij dus zelf voorrang heeft.
Het bord voorrang dat naar hem gericht is, geldt, niet de haaientanden die de bestuurder kan zien op de zijweg.
Maar zoals je aangeeft, 'mag veronderstellen', echter zonder absolute zekerheid dat hij voorrang heeft. Als je een omgekeerde driehoek kunt zien in de zijstraat mag je al heel wat zekerder zijn.
Enkel haaientanden = heel voorzichtig zijn!
http://www.derijprof.be - Zoekend kijken, doet je veiliger en vlotter rijden

Inazuma
Berichten: 8760
Lid geworden op: 04 mei 2006, 00:00

Re: Rotonde zonder voorrangsborden.

Bericht door Inazuma » 26 sep 2017, 22:28

de rijprof schreef:
03 sep 2017, 22:51
Het Bord D5, verplicht rondgaand verkeer zegt niets over de voorrang Afbeelding.
Voilà

Maar we hebben zelfs een clown van een Vlaams minister die op Twitter eens gaat zeggen dat de VVR op "rotondes" al jaren afgeschaft is ...

Dat er hopen kruispunten met middeneiland en D5 géén rotondes zijn, was dit genie blijkbaar ontgaan.

Plaats reactie